Magyar őstörténet

 

Újdonságok a honlapon
 
Eredetünk
 
Ajánló
 
Impresszum
 
Szerkesztő
 
Látogatók
Indulás: 2007-08-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
2018. II. félév

 

Egy honfoglaló sírja

A minószi írások megfejtése a magyar rovásírás és nyelv segítségével

Kük vogymuk?

Emlékezzünk meg ezúttal is a hősökről!

Mit bizonyítanak az ősi személynevek?

Varga Csaba: A magyar nyelv lassú változásáról

Molnár József-Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékeink

Magyarok-e a székelyek?

Magyar Adorján honlap

Kemence

Ősi magyar nyelvtan

Középkori külföldi tudósítás a magyarok uralkodóiról

A jurta szóról

Európa legrégebbi fabéléses kútja

Újkőkori sütemény

Várnai János véleménye a jurta és a kota szavakról

Mégiscsak léteznek?

Avarhunok

Magyarok Országos Gyűlése, augusztus 17-19 Ópusztaszer

Hatalmas bronzkori földvár nyomai Erdélyben

MOGY2

A Kárpát-medence a magyarok hazája

Meglepne, ha igaz lenne

 

18 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
2018.08.14. 06:53
Krizsa

Az őshaza is jön már. A magyar gyöknyelv révén.

Ja, és ne felejtsük el, hogy a Pannon-tenger alatt - KM - mindenhol palagáz van. Amire nemrég még azt mondták, hogy nem gazdaságos kitermelni. De azóta az USA már megoldotta. Szóval nemcsak a jó földek és a sok vizünk - vonzó:-).

2018.08.13. 17:36
Botond

A Kárpát-medence a magyarok hazája:

Hát, ha még azt is megértenénk, hogy az őshazája!

2018.08.05. 15:15
Botond

Hun kódexek:

Én is úgy gondolom, hogy aki közzétette őket, annak kellett volna előállnia valamiféle bizonyítékkal. Mert egyébként: messziről jött ember azt mond, amit akar.

2018.08.04. 12:13
Krizsa

Mégiscsak léteznek?

Ezt miből kellene tudni? A kódex(ek) lapjainak, akár csak egynek fényképes másolata sincs? Milyen betűkkel irták a hun szövegeket? - mert gondolom, hogy nem latinnal. 

2018.07.30. 09:29
Krizsa

A finn kota szóról én is akartam írni, legalábbis azoknak a szótáraknak a segítségével, amilyen nyelveket legalább egy kicsit ismerek – és kiismerem magam.

Meg az is sokat segít, ha a szóbokrokat is láthatom, a szertágazó jelentéseikkel. Ilyesmi persze csak a mai, minél nagyobb szótárakban van.

Persze ez bekorlátozza a távoli nyelvekre való rálátásomat – nem baj. Minden kutatási módszernek vannak előnyei és a hátrányai.

A finn kota = kunyhó, lapp kota = sátor. A finn teltta = sátor, telvi = tél. Finn koti = lakóház, otthon, szállás, haza (hon) – koti-maa = szülő-föld. A kotilo = (de aranyos) csiga.

A finn talo = ház, épület, telek, gazdaság – talo-rivi = ház-sor.

A magyar ház gyökváza HZ, a finn koti váza KT. Ezekből a T, K, H mind őshang, a Z viszont az utolsóként megjelenő mássalhangzók (Z/Zs, G) egyike. A FN nyelvészet szerint a váltóhangok “simán” felcserélhetik egymást. Mondjuk – de egy szóban akárhány? Egyszerre kettő is, amikor beláthatatlan időkülönbség volt a 2 csere között? Ilyet csak nagy körültekintéssel (vagy azzal se) fogadnék el.

Jó, akkor körültekintek. A KT gyökszavai: két (szét) ↔ köt (össze), kút (ha gémeskút, vödör van a nyélre kötve).

Ha megnézed a ‘két’ szóbokrát: kétes, ketté-kettő → szét… + a ‘köt’-nek: kötél, kötés, kötvény → össze.

A HZ gyökszavai: haza, ház, híz(ik), hoz, húz → a gyökszavak közös értelme: hozzá.  Az ősi zöngétlen T hangváltozási sora → zöngés D / zöngétlen S/Sz → zöngés Zs/Z.

Ezek mentén bármelyik nyelvben történhetett csere. Kérdés, hogy mikor és hogy megmaradt-e az értelem?

Az ősi zöngétlen K → a szintén ősi és zöngétlen H-ra, erősebb változat a Ch-ra → végül a zöngés G-re.

A körültekintés eredménye: a KT és a HZ gyökszavai és azok bővitményei – egészen másról szólnak.

A kota eredeti értelme szétvagdosott ágak, nád, csontok, stb.-ből összekötözött sátor, kunyhó. A ház, haza pedig az ‘otthon’ – ami (főleg télen, amikor hóz-ikJ) haza-húz. 

2018.07.28. 14:04
Botond

További információk a kúttal kapcsolatban:

https://www.hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2018/07/27

2018.07.27. 19:57
Botond

A finnugrizmust joggal elutasító, de jobb híján török eredetet valló honfitársaink gyakran állítják, hogy a magyarok ősei jurtákban laktak. Ennek semmi alapja sincs, a jurta szó ugyanúgy idegen a magyar nyelvtől, mint a finnugor kota. A magyaroknak háza volt már hétezer évvel ezelőtt is, és ez a szó terjedt el később egész Európában.

Krizsa Kati elemzése gyök-szempontból fényesen igazolja ezt. 

2018.07.27. 01:01
varnaijanos

Tájékoztatásul közlöm, hogy Varga András: Ősi magyar nyelvtan c. munkája 3 részes, ebből csak a 17 oldalas első rész van a szozat.hu oldalon, de a másik kettő is letölthető az osnyelv.hu oldalon .zip formátumban. A 3 együtt kb. 50 oldal.

2018.07.23. 21:45
Krizsa

Varga András „Ősi magyar nyelvtan” cimű irásával sok tekintetben egyetértek. Bemutatja, hogy a ránkerőszakolt indoeurópai (értsd indogermán) mondattan egyáltalán nem alkalmas a magyar (és a többi természetesen kifejlődött nyelv – teszem én hozzá) elemzésére.

Saját nyelvtanunkat plusz oktatási anyagot kellene kifejlesztenünk. Ez is igaz. Kezdj hozzá! Miért nem mindjárt Varga András - vagy akár én, még ma este? Mert 1. én mondattannal egyáltalán nem foglalkozom. 2. Amig a reménybeli ÚJ magyar nyelvészet nem érti meg, hogy mik azok a GYÖKNYELVEK, addig úgyse lesz erre képes senki.  

A modern „európaiság” ellenérve az, hogy a kis magyar nyelv amúgysem alkalmas a nagyvilágban (értsd az EU-ban) való „részvételünkhöz”. Ezért, hamár hisztériásan ragaszkodunk a magyarságunkhoz, akkor minimum kétnyelvűnek kell lennünk (plusz angol, esetleg spanyol, német). Emiatt, szerintük az a jó a magyaroknak, ha minél könnyebben tanulnak „más nyelveket”. Ahhoz pedig a nem-magyar nyelvtanozást ajánlatos elsajátitani – az általános iskola első osztályától.

Ha ezt megtűröd... 

2018.07.18. 06:50
Krizsa

Most nagyon el vagyok foglalva (mert a könyvem új kiadásán, abban egy nehéz, új fejezeten dolgozom (lásd a honlapomon) - de pár nap mulva jövök:-).

2018.07.08. 09:40
Krizsa

Köszönöm Varga Gézának Várnai János által feltett cikkét. Igy nemcsak az általam kért táblázatokat kaptam meg – az egész irásnak nagyon örültem.   

2018.07.07. 16:02
varnaijanos

A mínoszi írásjelekkel kapcsolatban az alábbi cikket találtam, ebben vannak összehasonlító táblázatok is:

http://hungaryfirst.hu/cikkek/2018-05-30/revesz-peter-szekely-iras-kretai-hieroglif-kapcsolatairol

2018.07.07. 15:00
Botond

Magyar nyelvemlékeink:

A Molnár József-Simon Györgyi szerzőpáros könyve a következő linken is elérhető:

Nyelvemlékeink

2018.07.06. 07:16
Krizsa

Összbenyomás Dr. Révész Péter előadásáról – a minoszi lineális A és a krétai hieroglifák megfejtési kisérleteiről. A tárgyakon fellelhető rovásjelek egymáshoz azonositását, az ehhez vezető 13 kritérium alapján való számitógépes kiértékelést – célravezetőnek  tartom. A megfejtések módszertani kérdéseihez kivánok hozzászólni. 

A minoszi kultúra hosszú fennállása indokolja (melynek csak a virágkora i.e. 26oo – i.e. 1500), hogy ezalatt nem egyetlen mai (magyar? / ógörög?) nyelvjárás folyamatosságát kell ott feltételezni. És valóban, hiszen háromféle irást is találtak a helyszinen: egy hieroglifás és két szótagirást. A lineális A azonban, aminek megfejtését tűzte ki a szerző, már feltehetőleg egyazon nyelv írása. Így már indokolt, hogy a megfejtést főleg a minoszi kultúrát megelőző, szintén kettős iráskultúrájú (hieroglifás és rovásos) ős-magyar nyelvre “ráolvasva” igyekszik keresni – de nemcsak. A szerző mind a magyar rovás és nyelv, mind a lineális A, mind pedig a minoszival szomszédos (de későbbi) Cariak hangirás (milyen nyelv?) együtt-analizálásával igyekszik kiolvasni a bemutatott tárgyi leletek irásait. Máris felmerült bennem, hogy az azonosnak tekintett föniciai = óhéber (sémi) rovásjelekhez, amik ismertek – miért nem hasonlitana? De igaza van. Ezek a rovásjelek csak alakilag hasonlók, de a hangértékeik (s ez igazolt, biztos), egészen eltérőek. A szerző azt is hangsúlyozta, hogy az ősmagyar és a minoszi iráskultúra egyaránt agglutinativ (láncragozó) nyelv(ek)re utal. Tehát nem SÉMI (magánhangzókat hajlitgató = flektáló) nyelvtipus.

Krizsa: pedig a földrajzi közelség is adott és időben is kb. “ugyanott” vagyunk. A kérdés az, hogy a sémi és a láncragozó még nem, vagy már nem közös nyelvtipus? Mert az Összehasonlitó Történeti Gyöknyelvészet alapján a sémi és agglutináló nyelvek 1 és 2 mássalhangzós gyökvázai – továbbá ezek kb. 2000 gyökszava, kifejezetten rokonszavak. Következtetés: a még nem (ma is csak keveset) ragozó ős-sémi nyelvben kell látni az európai nyelv-őst – a láncragozás pedig egy későbbi nyelvállapot.

S itt elakadtam. Mert sem a videóból nem tudtam “levenni”, sem máshol nem találom a szerző által bemutatott minoszi irásjelek táblázatait. S enélkül nem lehet további következtetéseket levonni. Kérem a honlap szerkesztőjét, hogy (ha van rá lehetőség, és a szerző is beleegyezik) tegye fel a kérdéses táblázatokat is. 

2018.07.01. 07:45
Botond

Honfoglaló sír: Magyarosrszágon a X-XI. századból összesen kb. huszonhétezer sírt tártak fel a régészek. Ebből az ilyen honfoglaló sír valamivel kevesebb mint ezer. Pontosabb képet alkothatnánk persze, ha X. századi arányokat önmagukban ismerhetnénk, de sajnos, csak ezek a hivatalos adatok állnak a rendelkezésünkre. Ha feltételezzük, hogy a XI. században már senki nem temetkezett honfoglaló módra, akkor a feltárt sírok számát - jobb híján - megfelezve, a 13500:1000 arányhoz jutunk. Ez is bőven igazolja a László Gyula által hirdetett legalább tízszeres őslakó/honfoglaló arányt.

2018.06.27. 17:10
Botond

Dr. Nagy Ákos előadása az Őseink hagyatéka c. modulban található.

 

 

2018.06.27. 14:15
varnaijanos
2018.06.27. 07:01
Krizsa

A Dr. Nagy Ákos "Vércsoportok" cimü vetitett előadása hol látható? Tegnap még itt is fenn volt. Egyebek között a magyarság KM eredetét is bizonyitja. Nagyszerűnek találtam. Az O (kelta, középkelet-Európa, Afrika és ezektől tovább), A (kaukázusi), B (Mongolia), AB (KM eredet lesz) és az RH negativ (baszk) eloszlást az ezekből levonható következtetésekkel. 

 
Tartalom

too young and innocent | an aegyo queen | twice | neo culture technology    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! Regisztrálj oldalamra és én segítelek elsajátítani az asztrológia tudományát!    *****    Tanuld nálam az asztrológiát teljesen ingyen, vagy kérj részletes asztrológiai elemzést „BECSÜLET KASSZÁS” alapon!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    Születési horoszkóp,3 év elõrejelzés,párkapcsolati elemzés ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! kattints ide!!!    *****    Bûbájos Boszorkák - Charmed - Hírek - Extrák - Érdekességek - Charmed - Bûbájos boszorkák - Sok - sok infó - Charmed -    *****    Pénzkeresés az Interneten! Csak is kipróbáld, tesztelt módszerekkel, melyek tényleg fizetnek!    *****    Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!